Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày  01/01/2016 và tính đến thời điểm hiện tại đang có 14 văn bản hướng dẫn cho Luật BHXH 2014 còn hiệu lực, cụ thể tại bảng dưới đây:

 TỔNG HỢP VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

LUẬT

 1. Luật Bảo hiểm xã hội 2014

NGHỊ ĐỊNH,
NGHỊ QUYẾT

 1. Nghị định 28/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm

 2. Nghị định 143/2018/NĐ-CP bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài làm tại Việt Nam

 3. Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính thuộc quản lý nhà nước của Bộ Lao..

 4. Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu trợ cấp hàng tháng giáo viên mầm non làm việc trước 1995

 5. Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn BHXH bắt buộc quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

 6. Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất ...

 7. Nghị định 134/2015/NĐ-CP bảo hiểm xã hội tự nguyện

 8. Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội

 9. Nghị quyết 93/2015/QH13 bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động

THÔNG TƯ,

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 1. Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội an toàn vệ sinh lao động lĩnh vực y tế

 2. Thông tư 46/2016/TdT-BYT Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

 3. Thông tư liên tịch 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn Luật BHXH và Nghị định 33/2016 BHXH bắt buộc ...

 4. Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn bảo hiểm xã hội tự nguyện

 5. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Lê Hải 

Gởi câu hỏi

1,071

Văn bản liên quan