Từ 01/01/2021, thời hạn giám định tư pháp không quá 04 tháng

Đây là quy định hoàn toàn mới được đề cập tại Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 được Quốc hội Khóa XIV chính thức thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 10/6/2020.

Cụ thể, theo quy định tại Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020, thời hạn giám định tư pháp được tính từ ngày cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định nhận được quyết định trưng cầu giám định và kèm theo đầy đủ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần thiết cho việc giám định.

thời hạn giám định tư pháp, Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

Từ 01/01/2021, thời hạn giám định tư pháp không quá 04 tháng (hình minh họa)

Trong quá trình thực hiện giám định, trường hợp cần phải bổ sung thêm hồ sơ, tài liệu làm cơ sở cho việc giám định thì cá nhân, tổ chức được trưng cầu có văn bản đề nghị người đã trưng cầu giám định bổ sung hồ sơ, tài liệu. Thời gian từ khi cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định có văn bản đề nghị đến khi nhận được hồ sơ, tài liệu bổ sung không tính vào thời hạn giám định.

Bên cạnh đó, tại Khoản 16 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 bổ sung Điều 26a vào sau Điều 26 Luật Giám định tư pháp 2012 quy định như sau:

“Điều 26a. Thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp trưng cầu giám định

3. Thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này tối đa là 03 tháng. Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng.

Từ quy định trên có thể thấy, thời hạn giám định tư pháp không thuộc trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định tư pháp theo pháp luật tố tụng hình sự là 03 tháng, Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng.

Mặt khác, đối chiếu với quy định tại  Điều 208 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì thời hạn giám định trong tố tụng hình sự cao nhất không quá 03 tháng. Như vậy, từ 01/01/2021 thời hạn giám định tư pháp không quá 04 tháng.

Xem thêm tại: Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

330

Văn bản liên quan