Từ 01/7/2021: Bổ sung địa bàn kiểm tra cư trú

Việc kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ, đột xuất hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo Điều 25 Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú. Theo đó, từ ngày 01/7/2021, sẽ có thêm nhiều địa bàn kiểm tra cư trú.

Từ 01/7/2021: Bổ sung đối tượng, địa bàn kiểm tra cư trú

Từ 01/7/2021: Bổ sung đối tượng, địa bàn kiểm tra cư trú (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 25 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định đối tượng, địa bàn kiểm tra cư trú là:

- Công dân, hộ gia đình;

- Ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh viên, học viên;

- Khu nhà ở của người lao động;

- Nhà cho thuê, nhà cho mượn, cho ở nhờ của tổ chức, cá nhân;

- Cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo;

- Cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chữa bệnh;

- Cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú;

- Cơ quan đăng ký cư trú các cấp;

- Cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý cư trú

Hiện hành, chỉ quy định đối tượng kiểm tra cư trú là công dân, hộ gia đình, cơ sở cho thuê lưu trú, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú các cấp; cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý cư trú (khoản 2 Điều 26 Thông tư 35/2014/TT-BCA hết hiệu lực từ ngày 01/7/2021).

Một số lưu ý về kiểm tra cư trú

Kiểm tra cư trú là kiểm tra những gì?

- Kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung đăng ký, quản lý cư trú;

- Thu thập, cập nhật, khai thác thông tin cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (nội dung mới so với Thông tư 35/2014/TT-BCA);

- Quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức;

- Các nội dung khác theo pháp luật cư trú.

Mức phạt khi không chấp hành kiểm tra cư trú?

Theo điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định nếu không chấp hành việc kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú hoặc không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt tiền:

- Từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng (đối với cá nhân)

- Từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng (đối với tổ chức)

 Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi

624

Văn bản liên quan