Từ 01/7/2021: Không cần bản sao Sổ hộ khẩu khi làm Phiếu lý lịch tư pháp

Quyết định 1050/QĐ-BTP ngày 23/6/2021 sửa đổi thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021, người dân không cần mang theo bản sao Sổ hộ khẩu khi đi làm Phiếu lý lịch tư pháp.

Từ 01/7/2021: Không cần bản sao Sổ hộ khẩu khi làm Phiếu lý lịch tư pháp

Từ 01/7/2021: Không cần bản sao Sổ hộ khẩu khi làm Phiếu lý lịch tư pháp (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Quyết định 1050/QĐ-BTP quy định thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm:

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).

Hiện hành, Quyết định 2244/QĐ-BTP ngày 24/8/2018 yêu cầu phải có bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú/ bản chụp Hộ chiếu của người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật.

Đối với người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, hộ chiếu phải được đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh của Việt Nam đóng dấu vào.

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật của nước nơi người đó là công dân hoặc thường trú.

Trường hợp ủy quyền theo quy định của pháp luật của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú thì văn bản ủy quyền phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt.

Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Ngoài ra, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm phí phải xuất trình các giấy tờ để chứng minh.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 01/7/2021, người dân khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp không cần mang theo bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú.

Theo khoản 4 Điều 37 Luật Cư trú 2020 đã bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp 2009.

"Điều 45. Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1

1. Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây:

...b) Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp."

 Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi

615

Văn bản liên quan