Từ 01/7/2021: người thuộc diện hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí

Nghị định 20/2021/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021) bổ sung nhiều đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

Từ 01/7/2021: người thuộc diện hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí

Từ 01/7/2021: người thuộc diện hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí (Hình minh họa)

- Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).

(Hiện hành, không quy định đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng).

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

- Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

- Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 20 nêu rõ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Đồng thời, khoản 8 Điều 3  Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định: Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT do NSNN đóng.

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2021, sẽ có thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí bao gồm người thuộc diện hộ cận nghèo.

Bảo Ngọc

Gởi câu hỏi

844