Từ 1/8, xe kinh doanh vận tải phải chuyển từ biển số trắng sang biển vàng

Đây là quy định mới tại Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

xe kinh doanh vận tải phải chuyển từ biển số trắng sang biển vàng, Thông tư 58/2020/TT-BCA

Từ 1/8, xe kinh doanh vận tải phải chuyển từ biển số trắng sang biển vàng - Ảnh minh họa

Cụ thể, tại Điểm đ Khoản 6 Điều 2 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định:

Điều 25. Quy định về biển số xe

đ) Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V,
X, Y, Z
cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải.

Như vậy, từ 01/8/2020 xe kinh doanh vận tải đăng ký mới sẽ bắt đầu chuyển sang biển số màu vàng, chữ và số màu đen seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V,
X, Y, Z.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Thông tư 58/2020/TT-BCA thì xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày Thông tư này có hiệu lực (tức là ngày 01/8/2020) sẽ thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021.

Thông tin thêm, biển số xe màu vàng này không phải lần đầu xuất hiện ở nước ta. Trước đó đã có quy định về biển vàng, chữ số màu đỏ, có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ cái viết tắt của khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế, cửa khẩu quốc tế, cấp cho xe của khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế của cửa khẩu quốc tế theo quy định Chính phủ.

Với quy định mới “xe kinh doanh vận tải phải chuyển từ biển số trắng sang biển vàng” để phân định màu sắc phương tiện, giúp cơ quan chức năng biết được đây là xe kinh doanh vận tải và dễ dàng trong công tác kiểm soát và quản lý.

Về việc cấp, đổi biển số xe cho loại hình xe kinh doanh vận tải được thực hiện theo Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA , chủ xe sẽ nộp giấy tờ để làm thủ tục cấp, đổi biển số xe theo Điều 7, Điều 9 tại Thông tư này và kèm theo biển số xe.

Xem chi tiết tại: Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 01/8/2020, thay thế Thông tư 15/2014/TT-BCAThông tư 64/2017/TT-BCA.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

708

Văn bản liên quan