Từ 2020, công ty tài chính chỉ được phép đòi nợ tối đa 05 lần/ngày

Từ ngày 01/01/2020, Thông tư 18/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 43/2016/TT-NHNN về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính chính thức có hiệu lực.

goi nhac no toi da 5 lan 1 ngay

Ảnh minh họa

Theo đó, từ 01/01/2020, có nhiều thay đổi trong quy định về cho vay tiêu dùng, đáng chú ý là những thay đổi về biện pháp đốc thúc và thu hồi nợ của tổ chức tài chính được quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2019/TT-NHNN sửa đổi điểm đ khoản 2 Điều 7 Thông tư 43/2016/TT-NHNN, cụ thể:

7. Điểm đ khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“đ) Biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với đặc thù của khách hàng, quy định của pháp luật và không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng, trong đó số lần nhắc nợ tối đa 05 (năm) lần/01 (một) ngày, hình thức nhắc nợ, thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 (bảy) giờ đến 21 (hai mươi mốt) giờ; không nhắc nợ, đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật;”.

Có thế thấy, so với quy định cũ tại Thông tư 43, Thông tư 18 đã bổ sung quy định về số lần các công ty tài chính được phép nhắc nợ trong ngày, cụ thể tối đa 05 lần/ngày trong khoảng thời gian từ 07 giờ sáng đến 21 giờ cùng ngày. Bên cạnh đó, Thông tư này cũng bổ sung quy định không cho phép các công ty tài chính nhắc nợ, đòi nợ đối với những các nhân, tổ chức không có nghĩa vụ trả nợ.

Quy định mới này sẽ khắc phục được phần nào những bất cập trước đây tại Thông tư 43, qua đó, hạn chế tình trạng các công ty tài chính quấy nhiễu, làm phiền đến đời sống của người vay nợ và những người xung quanh không liên quan đến khoản nợ.

Lan Anh

Gởi câu hỏi

583

Văn bản liên quan