Từ năm 2020, công chức đã nghỉ hưu vẫn có thể bị xử lý kỷ luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019 với nhiều quy định mới đáng chú ý. Nổi bật trong số đó là quy định về các hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã về hưu hoặc nghỉ việc.

xu ly ky luat cong chuc da ve huu

Ảnh minh họa

 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Cụ thể, theo theo Khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 thì mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật.

Đối với cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

  1. Khiển trách.

  2. Cảnh cáo.

  3. Xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm

Có thể thấy, quy định mới này rất phù hợp với thực tế. Bởi vì trong thời gian công tác, cán bộ, công chức chưa bị phát hiện và xử lý. Đến khi nghỉ hưu mới phát hiện thì lại chưa có quy định.

Ngoài ra, Luật sửa đổi cũng nói rõ, cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 01/7/2020 được thực hiện theo quy định của Luật này.

Như vậy, Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 sẽ xử lý triệt để mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức cho dù đối tượng đó đã đã nghỉ việc hay nghỉ hưu.

Toàn Trung

Gởi câu hỏi

1,728

Văn bản liên quan