• Biden ký 15 lệnh hành pháp đầu tiên
  • Biden ký 15 lệnh hành pháp đầu tiên
  • 07:56, 21/01/2021
  • Tân Tổng thống Biden ký 15 sắc lệnh hành pháp đầu tiên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Covid-19, đưa Mỹ tái gia nhập hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018