Quy định 07-QĐi/TW
 • Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng
 • Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng
 • 17:13, 29/09/2018
 • Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII vừa ký ban hành Quy định số 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.
 • Quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
 • Quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
 • 19:30, 26/09/2018
 • Ngày 28/8, BCH Trung ương Đảng ban hành Quy định 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Theo đó, tổ chức đảng vi phạm bị xử lý kỷ luật gồm: Chi ủy, chi bộ, đảng ủy bộ phận, đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên; Ủy ban kiểm tra các cấp; ban cán sự đảng, đảng đoàn.
 • Các tình tiết tăng nặng trong xử lý kỷ luật tổ chức Đảng
 • Các tình tiết tăng nặng trong xử lý kỷ luật tổ chức Đảng
 • 16:39, 24/09/2018
 • Mới đây, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng vi phạm. Đáng chú ý tại Quy định này là nội dung những tình tiết tăng nặng được xem xét áp dụng khi xử lý kỷ luật.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018