Quy định 102-QĐ/TW
  • Giáo viên sinh con thứ ba có bị xử lý kỷ luật không?
  • Giáo viên sinh con thứ ba có bị xử lý kỷ luật không?
  • 15:55, 11/08/2020
  • Hiện nay, để thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhà nước khuyến khích mọi người chỉ sinh từ một đến hai con. Vậy theo quy định, giáo viên nếu sinh con thứ ba thì có bị ảnh hưởng đến quá trình công tác, xét thi đua, thăng hạng viên chức? Đặc biệt có bị xử lý kỷ luật khi sinh con thứ ba hay không?
  • 40 hành vi bị kỷ luật Đảng mà Đảng viên thường hay mắc phải
  • 40 hành vi bị kỷ luật Đảng mà Đảng viên thường hay mắc phải
  • 08:44, 21/05/2018
  • Thư Ký Luật xin tổng hợp và lưu ý đến Quý thành viên các lỗi vi phạm kỷ luật Đảng mà Đảng viên thường hay mắc phải và hình thức xử lý của từng hành vi. Các nội dung được căn cứ tại Quy định 102-QĐ/TW 2017 về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018