Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT
  • Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh (mới nhất)
  • Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh (mới nhất)
  • 11:43, 18/11/2020
  • Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân, trong đó có ít nhất 02 thành viên hợp danh cùng liên đới chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản của mình. Dưới đây là thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018