Quyết định 1730/QĐ-NHNN
  • Tiếp tục giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ từ 01/10/2020
  • Tiếp tục giảm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ từ 01/10/2020
  • 11:11, 01/10/2020
  • Ngày 30/09/2020, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Quyết định 1730/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018