Quyết định 505/QĐ-BHXH
  • Trường hợp người nước ngoài làm việc tại VN không phải đóng BHXH bắt buộc
  • Trường hợp người nước ngoài làm việc tại VN không phải đóng BHXH bắt buộc
  • 15:31, 23/05/2020
  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018