Quyết toán thuế TNCN
 • File hợp nhất các khoản tính thuế và miễn thuế TNCN năm 2018
 • File hợp nhất các khoản tính thuế và miễn thuế TNCN năm 2018
 • 08:24, 17/01/2018
 • Để thuận tiện cho sự theo dõi của Quý thành viên, Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu File word hợp nhất các quy định liên quan đến các khoản thu nhập tính thuế và miễn thuế thu nhập cá nhân trong năm 2018. Nội dung được căn cứ dựa theo quy định của <a href="https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-111-2013-tt-btc-huong-dan-luat-thue-thu-nhap-ca-nhan-va-nghi-dinh-65-2013-nd-cp-3222c.html" class="green-text" target="_blank" >Thông tư 111/2013/TT-BTC</a> và <a href="https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-92-2015-btc-sua-doi-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-44de9.html" class="green-text" target="_blank" >Thông tư 92/2015/TT-BTC</a>.
 • 04 trường hợp được miễn tiền chậm nộp tiền thuế
 • 04 trường hợp được miễn tiền chậm nộp tiền thuế
 • 09:36, 08/05/2017
 • Người nộp thuế (NNT) vì những lý do khách quan mà chậm trễ trong việc nộp tiền thuế đúng với thời hạn quy định, do đó mà họ phải nộp thêm một khoản tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày của số tiền thuế chậm nộp đó. Song nếu rơi vào các trường hợp sau thì NNT được miễn khoản tiền chậm nộp này và không bị xử phạt vi phạm hành chính:
 • Không tính thuế đối với số tiền hỗ trợ KCB hiểm nghèo
 • Không tính thuế đối với số tiền hỗ trợ KCB hiểm nghèo
 • 14:34, 04/05/2017
 • Theo quy định, người lao động khi mắc bệnh hiểm nghèo sẽ được người sử dụng lao động hỗ trợ một khoản chi phí để khám, chữa bệnh (KCB) và khoản hỗ trợ này sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018