Sĩ quan
 • Sĩ quan là điều tra viên kể cả khi chưa được đào tạo điều tra
 • Sĩ quan là điều tra viên kể cả khi chưa được đào tạo điều tra
 • 08:01, 22/12/2017
 • Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 299/2017/TT-BQP quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên (ĐTV) và Cán bộ điều tra trong Quân đội nhân dân.
 • Tham khảo các ví dụ tính phụ cấp thâm niên cho công nhân QP
 • Tham khảo các ví dụ tính phụ cấp thâm niên cho công nhân QP
 • 08:39, 21/09/2017
 • Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 224/2017/TT-BQP hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, thay thế <a href="https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-08-2015-bqp-che-do-phu-cap-tham-nien-nghe-cho-doi-tuong-thuoc-bo-quoc-phong-41fca.html" class="green-text" target="_blank" >Thông tư 08/2015/TT-BQP</a>.
 • Hỗ trợ DN quân đội chi trả lương cho sĩ quan sắp nghỉ hưu
 • Hỗ trợ DN quân đội chi trả lương cho sĩ quan sắp nghỉ hưu
 • 07:51, 15/08/2017
 • Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 182/2017/TT-BQP hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu.
 • Lương sĩ quan quân đội năm 2017
 • Lương sĩ quan quân đội năm 2017
 • 09:23, 04/08/2017
 • Mức lương của sĩ quân đội theo Thông tư 145/2017/TT-BQP là mức lương được xác định dựa trên mức lương cơ sở áp dụng cho các đối tượng đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng (1,3 triệu đồng x hệ số lương của từng cấp bậc).
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018