• Bộ trưởng Bộ Y tế: Thí điểm điều trị F0 tại nhà
  • Bộ trưởng Bộ Y tế: Thí điểm điều trị F0 tại nhà
  • 07:30, 14/08/2021
  • Nhằm khắc phục kịp thời bối cảnh TP HCM , Đồng Nai, Long An, Bình Dương… đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết sẽ thí điểm triển khai điều trị F0 tại nhà.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018