Hướng dẫn về việc nâng cao chất lượng phục vụ của điều dưỡng

Công văn 512/KCB-ĐD&KSNK hướng dẫn về việc nâng cao chất lượng chăm sóc và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

Hướng dẫn về việc nâng cao chất lượng chăm sóc và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của điều dưỡng

Hiện nay, nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó có thực hiện các hoạt động hướng tới chăm sóc người bệnh toàn diện, đã có rất nhiều các bệnh viện chủ động đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng chăm sóc và tinh thần, thái độ phục vụ của điều dưỡng hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, có trường hợp bệnh nhân và người nuôi bệnh phản ánh về thái độ, cách ứng xử của các điều dưỡng viên chưa được tốt.

Trước hiện trạng này, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 512 /KCB-ĐD&KSNK ngày 6/5/2022 về việc nâng cao chất lượng chăm sóc và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Trong đó, Bộ Y tế hướng dẫn Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các Sở Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành, Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt những nội dung sau đây:

- Triển khai thực hiện tốt quy định về hoạt động điều dưỡng tại Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Thực hiện tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho điều dưỡng trong toàn đơn vị và giám sát việc thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện chuẩn hóa điều dưỡng, hộ sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực hoặc Lễ Kỷ niệm ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 nhằm tôn vinh tập thể, cá nhân điều dưỡng có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc người bệnh, giao tiếp ứng xử tại đơn vị và có hình thức xử lý kịp thời với những cá nhân vi phạm.

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị cần phải thực hiện tập huấn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Bên cạnh đó, các đơn vị vẫn phải triển khai thực hiện tốt các quy định về điều dưỡng, chuẩn hóa điều dưỡng. Đồng thời phải có biện pháp xử lý kịp thời khi có cá nhân vi phạm ứng xử đối với người bệnh, người nuôi bệnh.

Hướng dẫn về việc nâng cao chất lượng phục vụ của điều dưỡng

Quy trình tiếp nhận người bệnh

Theo Điều 5 Thông tư 31/2021/TT-BYT quy định về tiếp nhận và nhận định người bệnh như sau:

- Tiếp nhận, phân loại, sàng lọc và cấp cứu ban đầu:

+ Tiếp nhận, phối hợp với bác sỹ trong phân loại, sàng lọc và cấp cứu người bệnh ban đầu; sắp xếp người bệnh khám bệnh theo thứ tự ưu tiên của tình trạng bệnh lý, của đối tượng (người cao tuổi, thương binh, phụ nữ có thai, trẻ em và các đối tượng chính sách khác) và theo thứ tự đến khám; hướng dẫn hoặc hỗ trợ người bệnh thực hiện khám bệnh và các kỹ thuật cận lâm sàng theo chỉ định của bác sỹ cho người bệnh đến khám bệnh;

+ Tiếp nhận, hỗ trợ các thủ tục và sắp xếp người bệnh vào điều trị nội trú.

- Nhận định lâm sàng:

+ Khám, nhận định tình trạng sức khỏe hiện tại và nhu cầu cơ bản của mỗi người bệnh;

+ Xác định các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh;

+ Xác định chẩn đoán điều dưỡng, ưu tiên các chẩn đoán điều dưỡng tác động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người bệnh;

+ Phân cấp chăm sóc người bệnh trên cơ sở nhận định tình trạng sức khỏe người bệnh của điều dưỡng và đánh giá về mức độ nguy kịch, tiên lượng bệnh của bác sỹ để phối hợp với bác sỹ phân cấp chăm sóc người bệnh;

+ Dự báo các yếu tố ảnh hưởng và sự cố y khoa có thể xảy ra trong quá trình chăm sóc người bệnh.

Trên đây là quy trình tiếp nhận và nhận định người bệnh theo Thông tư 31/2021/TT-BYT.

Nhựt Hào

Gởi câu hỏi