Kiểm soát an toàn thực phẩm: khó chuyển về một đầu mối

Hiện tại sự an toàn trong bữa cơm hằng ngày của người dân đang chịu sự quản lý của ba bộ có liên quan là Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT. Đã có ý kiến cho rằng nên tập trung sự quản lý này về một đầu mối, nhưng Bộ NN&PTNT mới đây đã khẳng định là thực tiễn trong nước hiện nay vẫn đòi hỏi sự chung tay của ba bộ.

Trước vấn đề nóng về an toàn vệ sinh thực phẩm, một ngày sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị thành lập một cơ quan chịu trách nhiệm toàn bộ về quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc một bộ quản lý nhất định thay vì cả ba bộ như hiện nay là Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Trong công văn số 816/QLCT-TTPC đưa ra ngày 18-5 để trả lời VCCI, phía Bộ NN&PTNT cho biết việc tập trung về một đầu mối là chưa phù hợp với tình hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún của Việt Nam.

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2010 khi xây dựng dự thảo Luật an toàn thực phẩm, ban soạn thảo đã nghiên cứu mô hình quản lý về an toàn thực phẩm của các quốc gia tiên tiến như Mỹ, Úc, Canada, EU và tham khảo ý kiến của các tổ chức, chuyên gia quốc tế về mô hình quản lý theo chuỗi.

Các ý kiến khi đó cho rằng việc phân công rõ sản phẩm/nhóm sản phẩm cho cả ba bộ là là Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT là phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước và hoạt động nhỏ lẻ manh mún, thủ công của đa số các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm hiện nay.

Theo đó, việc quản lý của các bộ này theo chuỗi ngành hàng, chịu trách nhiệm xuyên suốt đối với mỗi loại đối tượng trong quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển xuất và nhập khẩu…

Công văn của Bộ NN&PTNT cũng đề cập rằng, tất cả những phân công đã được chỉ ra cụ thể trong Thông tư liên tịch số 13/2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, vì thế, điều cần làm bây giờ là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm của các bộ ngành liên quan.

Cụ thể, theo thông tư liên tịch này, đối với cơ sở sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc phẩm quyền quản lý của từ hai bộ trở lên, một số sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, còn một số loại thực phẩm khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN&PTNT. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động thương mại đối với một số loại thực phẩm.

Vì thế, theo Bộ NN&PTNT, việc bây giờ là làm sao triển khai thi hành pháp luật một cách triệt để và đồng bộ từ chính quyền các cấp ở địa phương.

 

 

Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

303

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan