Tăng lương tối thiểu vùng
 • 10 quy định phải biết về lao động, tiền lương và BHXH
 • 10 quy định phải biết về lao động, tiền lương và BHXH
 • 08:05, 15/10/2018
 • Các quy định về việc làm, tiền lương hay các chính sách về bảo hiểm xã hội có lẽ không còn xa lạ với người lao động, vì đây là những vấn đề mà chúng ta luôn quan tâm. Sau đây, Thư Ký Luật xin điểm lại một số quy định pháp luật cơ bản mà người lao động cần phải biết về lĩnh vực này.
 • Mức tăng lương tối thiểu vùng qua 10 năm (2010 - 2019)
 • Mức tăng lương tối thiểu vùng qua 10 năm (2010 - 2019)
 • 10:45, 14/08/2018
 • Mới đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất với phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 lên 5,3%. Cụ thể: Vùng 1 tăng thêm 200.000 đồng; vùng 2 tăng thêm 180.000 đồng; vùng 3 tăng thêm 160.000 đồng; vùng 4 tăng thêm 160.000 đồng.
 • Những cơ sở để Tổng LĐLĐVN đề xuất mức tăng 8%
 • Những cơ sở để Tổng LĐLĐVN đề xuất mức tăng 8%
 • 09:31, 02/08/2018
 • Qua 2 phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia (HĐTLQG) năm 2018, vẫn chưa có kết quả cuối cùng, do các bên đề xuất mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu (LTT) năm 2019 còn có khoảng cách khá lớn.
 • Doanh nghiệp không muốn tăng lương trong năm 2019
 • Doanh nghiệp không muốn tăng lương trong năm 2019
 • 08:07, 10/07/2018
 • Đại diện cho các doanh nghiệp đề nghị không tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2019 nhằm nuôi dưỡng sức doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc tăng lương tối thiểu sẽ khiến chi phí của doanh nghiệp tăng mạnh, không chỉ quỹ lương mà còn nhiều khoản liên quan tới lương như bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn…
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018