• Án lệ số 39/2020/AL
 • Án lệ số 39/2020/AL
 • 16:39, 15/03/2021
 • Án lệ số 39/2020/AL Về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra.
 • Án lệ số 38/2020/AL
 • Án lệ số 38/2020/AL
 • 16:29, 15/03/2021
 • Về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật.
 • Án lệ số 37/2020/AL
 • Án lệ số 37/2020/AL
 • 09:40, 03/03/2020
 • Án lệ số 37/2020/AL Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm.
 • Án lệ số 36/2020/AL
 • Án lệ số 36/2020/AL
 • 09:29, 03/03/2020
 • Án lệ số 36/2020/AL Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ.
 • Án lệ số 35/2020/AL
 • Án lệ số 35/2020/AL
 • 09:21, 03/03/2020
 • Án lệ số 35/2020/AL Về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng.
 • Án lệ số 34/2020/AL
 • Án lệ số 34/2020/AL
 • 09:13, 03/03/2020
 • Án lệ số 34/2020/AL Về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị nhà nước thu hồi có bồi thường.
 • Án lệ số 33/2020/AL
 • Án lệ số 33/2020/AL
 • 08:53, 03/03/2020
 • Án lệ số 33/2020/AL1 Về trường hợp cá nhân được nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài.
 • Án lệ số 32/2020/AL
 • Án lệ số 32/2020/AL
 • 16:39, 02/03/2020
 • Án lệ số 32/2020/AL Về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài.
 • Án lệ số 31/2020/AL
 • Án lệ số 31/2020/AL
 • 16:32, 02/03/2020
 • Án lệ số 31/2020/AL Về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ là quyền tài sản.
 • Án lệ số 30/2020/AL
 • Án lệ số 30/2020/AL
 • 16:18, 02/03/2020
 • Án lệ số 30/2020/AL Về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018