• Án lệ số 18/2018/AL
 • Án lệ số 18/2018/AL
 • 17:02, 10/11/2018
 • Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người”
 • Án lệ số 17/2018/AL
 • Án lệ số 17/2018/AL
 • 16:55, 10/11/2018
 • Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” có đồng phạm.
 • Án lệ số 16/2017/AL
 • Án lệ số 16/2017/AL
 • 08:55, 29/12/2017
 • Án lệ số 16/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 573/2013/DS-GĐT ngày 16/12/2013 về vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế tài sản” tại tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
 • Án lệ số 15/2017/AL
 • Án lệ số 15/2017/AL
 • 08:50, 29/12/2017
 • Án lệ số 15/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 394/2012/DS-GĐT ngày 23/8/2012 về vụ án “Tranh chấp hợp đồng đổi đất” tại Tp. Hà Nội được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
 • Án lệ số 14/2017/AL
 • Án lệ số 14/2017/AL
 • 08:42, 29/12/2017
 • Án lệ số 14/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 02/2011/DS-GĐT ngày 17/01/2011 về vụ án “Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” tại tỉnh Điện Biên được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
 • Án lệ số 13/2017/AL
 • Án lệ số 13/2017/AL
 • 08:31, 29/12/2017
 • Án lệ số 13/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10/11/2016 về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Tp. Hồ Chí Minh được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
 • Án lệ số 12/2017/AL
 • Án lệ số 12/2017/AL
 • 08:19, 29/12/2017
 • Án lệ số 12/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 14/2017/KDTM-GĐT ngày 06/6/2017 về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại tỉnh Quảng Trị được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
 • Án lệ số 11/2017/AL
 • Án lệ số 11/2017/AL
 • 08:11, 29/12/2017
 • Án lệ số 11/2017/AL có nguồn từ Quyết định giám đốc thẩm 01/2017/KDTM-GĐT ngày 1/3/2017 về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng” được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
 • Tổng hợp dự thảo án lệ 2017 - Phần 1
 • Tổng hợp dự thảo án lệ 2017 - Phần 1
 • 10:00, 22/08/2017
 • Để thuận tiện trong việc nghiên cứu các Dự thảo Án lệ được TAND tối cao đưa ra lấy ý kiến phát triển thành Án lệ, Thư Ký Luật xin tổng hợp lại các bản dự thảo án lệ đã từng được đăng trên website ThuKyLuat.vn.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018