Thăng hạng viên chức
 • Quy định về thăng hạng CDNN giảng viên hạng III lên giảng viên chính BTP
 • Quy định về thăng hạng CDNN giảng viên hạng III lên giảng viên chính BTP
 • 17:00, 18/05/2020
 • <a href='https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1003-qd-btp-2020-thi-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-giang-vien-len-giang-vien-chinh-6c0e3.html'> Quyết định 1003/QĐ-BTP </a> ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên lên giảng viên chính của Bộ Tư pháp được ban hành ngày 05/5/2020.
 • Quy định cần biết về thi thăng hạng viên chức hành chính Bộ Tư pháp 2019
 • Quy định cần biết về thi thăng hạng viên chức hành chính Bộ Tư pháp 2019
 • 15:05, 18/05/2020
 • Ngày 05/5/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành <a href='https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1003-qd-btp-2020-thi-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-giang-vien-len-giang-vien-chinh-6c0e3.html'> Quyết định 1003/QĐ-BTP </a> ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên lên giảng viên chính của Bộ Tư pháp.
 • Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính của Bộ Tư pháp
 • Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính của Bộ Tư pháp
 • 13:07, 18/05/2020
 • Theo dự kiến, kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 của Bộ Tư pháp sẽ được diễn ra vào thàng 7, 8 năm 2020. Theo đó, ngày 05/5/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành <a href='https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1003-qd-btp-2020-thi-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-giang-vien-len-giang-vien-chinh-6c0e3.html'> Quyết định 1003/QĐ-BTP </a> trong đó quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn dự thi thăng hạng viên chức hành chính như sau:
 • Những điều cần phải biết khi dự thi thăng hạng viên chức từ 01/7/2020
 • Những điều cần phải biết khi dự thi thăng hạng viên chức từ 01/7/2020
 • 08:23, 07/05/2020
 • <a href='https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-6ed50.html'> Dự thảo Nghị định </a> thay thế <a href='https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-29-2012-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-21abf.html'> Nghị định 29/2012/NĐ-CP </a> về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức dự kiến có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020. Đáng chú ý tại Dự thảo này là nội dung quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi thăng hạng viên chức.
 • Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng viên chức 2020
 • Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng viên chức 2020
 • 14:48, 23/03/2020
 • Mới đây, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã ban hành <a href='https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-31-2019-tt-bldtbxh-thi-va-xet-thang-hang-nghe-nghiep-vien-chuc-giao-duc-nghe-nghiep-6ae69.html'> Thông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH </a> quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
 • Hướng dẫn viên chức chuyển lương từ trung cấp, cao đẳng lên đại học
 • Hướng dẫn viên chức chuyển lương từ trung cấp, cao đẳng lên đại học
 • 14:43, 14/01/2020
 • Chị Hoàng Thị L gửi đến Thư Ký Luật câu hỏi như sau: Hiện nay, tôi đang là giáo viên đã trong biên chế, khi vào trường hưởng lương theo bằng trung cấp. Trong quá trình công tác đã tự nâng cao trình độ bằng cách học thêm bằng đại học. Bây giờ, muốn hưởng lương đại học thì thủ tục chuyển lương như thế nào? Nhờ Thư Ký Luật tư vấn giùm tôi.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018