• Chế độ báo cáo định kỳ khi cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới
  • 16:54, 29/05/2020
  • Thông tư 40/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán và Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập được ban hành ngày 15/5/2020.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018