02 Nghị định và 15 Thông tư có hiệu lực từ giữa tháng 01/2017

Từ ngày 15/01/2017 có nhiều chính sách thuộc các lĩnh vực như tài nguyên, chính sách xã hội, ngân hàng... bắt đầu có hiệu lực thi hành. Thư Ký Luật xin điểm qua 02 Nghị định và 15 Thông tư sau:

 

 1. Hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm VLXD mà không cần vốn chủ sở hữu

Theo Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản, hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật khoáng sản được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khi đáp ứng đủ các điều kiện:

 • Có báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò và phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản.
 • Có kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m3 sản phẩm là khoáng sản nguyên khai/năm.

Như vậy, so với quy định hiện hành đã bổ sung kế hoạch bảo vệ môi trường thay cho bản cam kết bảo vệ môi trường; đồng thời bãi bỏ điều kiện về có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

Nghị định 158/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/01/2017, thay thế Nghị định 15/2012/NĐ-CP.

 

 

 1. Sửa đổi, bổ sung nhiều quyền lợi cho Cựu chiến binh

Nghị định 157/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số quyền lợi cho Cựu chiến binh (CCB) quy định tại Nghị định 150/2006/NĐ-CP như sau:

 • CCB tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước hoặc tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, khi từ trần được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định về bảo hiểm xã hội.
 • CCB cô đơn, không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập khi hết tuổi lao động được ưu tiên tiếp nhận vào nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm nuôi dưỡng của xã hội; được trợ giúp pháp lý.
 • CCB trong các cơ quan làm công tác Hội CCB được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, được tham gia thi tuyển vào các trường đào tạo của trung ương, địa phương để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội.
 1. Quy định mới về quản lý và sử dụng tài khoản Kho bạc Nhà nước

Theo Thông tư 315/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 15/01/2017) về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN) mở tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và các ngân hàng thương mại (NHTM) để thực hiện thu, chi ngân quỹ nhà nước thì các loại tài khoản của KBNN gồm:

 • Tài khoản thanh toán tổng hợp của Sở Giao dịch KBNN mở tại Sở Giao dịch NHNN Việt Nam;
 • Tài khoản thanh toán tổng hợp của Sở Giao dịch KBNN mở tại NHTM ở Trung ương;
 • Tài khoản thanh toán của KBNN cấp tỉnh mở tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cùng địa bàn tỉnh (nếu có);
 • Tài khoản thanh toán của các đơn vị mở tại NHTM;
 • Tài khoản chuyên thu của các đơn vị KBNN cấp tỉnh, KBNN cấp huyện mở tại NHTM trên cùng địa bàn tỉnh, huyện.

 

 

 1. Thông tư 199/2016/TT-BQP quy định và hướng dẫn tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam có hiệu lực từ 15/01/2017;
 2. Thông tư 201/2016/TT-BQP quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng có hiệu lực từ 21/01/2017;
 3. Thông tư 13/2016/TT-BVHTTDL quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã có hiệu lực từ 22/01/2017;
 4. Thông tư 314/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước có hiệu lực từ 15/01/2017;
 5. Thông tư 25/2016/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có hiệu lực từ 30/01/2017;
 6. Thông tư 27/2016/TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương có hiệu lực từ 20/01/2017;
 7. Thông tư 28/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia có hiệu lực từ 18/01/2017;
 8. Thông tư 42/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị có hiệu lực từ 15/01/2017;
 9. Thông tư 36/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn có hiệu lực từ 26/01/2017;
 10. Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải có hiệu lực từ 16/01/2017;
 11. Thông tư 26/2016/TT-BCT quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản có hiệu lực từ 25/01/2017;
 12. Thông tư 24/2016/TT-BCT quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng có hiệu lực từ 16/01/2017;
 13. Thông tư 35/2016/TT-BTNMT quy định quy trình công bô siêu dữ liệu viễn thám quốc gia có hiệu lực từ 16/01/2017;
 14. Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi có hiệu lực từ 26/01/2017.
Gởi câu hỏi

737