02 trường hợp ngân hàng được “tiết lộ” thông tin khách hàng

02 trường hợp ngân hàng được “tiết lộ” thông tin khách hàng
Tuyết Hoan

Mới đây, Chính phủ thông qua Nghị định 117/2018/NĐ-CP quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

Đáng chú ý là quy định cho phép tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cung cấp thông tin khách hàng trong 02 trường hợp dưới đây:

  • Bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội có quy định cụ thể về việc cho phép tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng;

  • Khách hàng đồng ý và chấp thuận bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận.

Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin khách hàng cho chính khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của khách hàng đó.

Chi tiết xem thêm Nghị định 117/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018, thay thế Nghị định 70/2000/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

433

Văn bản liên quan