03 tiêu chuẩn để trở thành cán bộ thi hành án hình sự trong quân đội

03 tiêu chuẩn để trở thành cán bộ thi hành án hình sự trong quân đội
Lê Trang

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 183/2019/TT-BQP quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội.

Theo đó, Thông tư 183 quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ thi hành án hình sự trong quân đội như sau:

  • Là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

  • Tốt nghiệp một trong các học viện: Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân hoặc đại học Luật;

  • Được bồi dưỡng kiến thức chính trị, quân sự theo quy định, có kinh nghiệm thực tiễn về công tác giam giữ và thi hành án hình sự.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc BQP phải có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ của lực lượng được giao nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp trong Quân đội theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Thông tư 183/2019/TT-BQP, có hiệu lực thi hành từ 22/01/2020 thay thế Thông tư 101/2012/TT-BQP.

Gởi câu hỏi

160

Văn bản liên quan