04 bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước

04 bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước
Thu Ba

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 1663/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Theo đó, bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước gồm:

  • Kế hoạch kiểm toán các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cuộc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng chưa công khai;

  • Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán, biên bản kiểm tra, đối chiếu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của kiểm toán viên chưa công khai;

  • Nội dung báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán, thông báo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chưa công khai;

  • Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán chưa công khai.

Xem chi tiết tại: Quyết định 1663/QĐ-TTg có hiệu lực từ 26/10/2020.

Gởi câu hỏi

80

Văn bản liên quan