04 điều kiện đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động từ 30/12/2019

Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng được ban hành ngày 12/11/2019.

Theo đó, Nghị định này nhấn mạnh, cơ sở phá dỡ tàu biển phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có cầu cảng, luồng hàng hải đã được công bố theo quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

  • Có đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối vái cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng theo quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP;

  • Có nhân lực, quy trình kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng theo quy định tại Nghị định 39/2016/NĐ-CP;

  • Có đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

Lưu ý, Bộ trưởng BGTVT có thẩm quyền quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Xem chi tiết tại: Nghị định 82/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 30/12/2019.

Gởi câu hỏi

287

Văn bản liên quan