04 loại giấy tờ cần có trong hồ sơ lâm sản nhập khẩu

04 loại giấy tờ cần có trong hồ sơ lâm sản nhập khẩu
Thảo Uyên

Các thành phần hồ sơ lâm sản nhập khẩu được đề cập tại Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

 

Theo đó, hồ sơ lâm sản nhập khẩu gồm có 04 loại giấy tờ sau đây:

  • Tờ khai hải quan theo quy định hiện hành;

  • Bản chính bảng kê lâm sản (Packing-list) do chủ lâm sản hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài xuất khẩu lâm sản lập;

  • Bản sao Giấy phép CITES nhập khẩu do cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp đối với lâm sản thuộc các phụ lục CITES.

  • Các tài liệu về nguồn gốc lầm sản theo quy định của nước xuất khẩu.

Tại văn bản này cũng quy định chi tiết thành phần hồ sơ đối với gỗ tròn, gỗ xẻ, sản phẩm gỗ khi xuất khẩu và hồ sơ đối với động vật rừng, bộ phận, dẫn xuất và sản phẩm của động vật rừng khi xuất khẩu.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

882

Văn bản liên quan