05 lưu ý khi sử dụng hộ chiếu ngoại giao đi công tác nước ngoài

05 lưu ý khi sử dụng hộ chiếu ngoại giao đi công tác nước ngoài
Thủy Phú

TAND tối cao vừa có Công văn 30/TANDTC-HTQT đưa ra một số lưu ý khi sử dụng hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao khi đi công tác, học tập tại nước ngoài. Cụ thể:

 

  • Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ thông tin cá nhân, chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu của cơ quan cấp phát hộ chiếu khi được cấp mới hoặc gia hạn;

  • Không cho người khác sử dụng hộ chiếu của mình; không tẩy xóa, sửa đổi hay viết thêm nội dung trong hộ chiếu (trừ trang 48);

  • Bảo quản hộ chiếu cẩn thận, khai báo ngay với cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền khi hộ chiếu bị thất lạc;

  • Khi có Quyết định đi công tác nước ngoài phải kiểm tra thời hạn sử dụng hộ chiếu, kịp thời gia hạn và cấp đổi hộ chiếu trước khi hộ chiếu hết hạn;

  • Sử dụng hộ chiếu đúng mục đích, tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam và nước sở tại, không làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

Chi tiết xem tại Công văn 30/TANDTC-HTQT được ban hành ngày 29/01/2018. 

Gởi câu hỏi

595

Văn bản liên quan