05 quy định bắt buộc khi kinh doanh dịch vụ Game online

05 quy định bắt buộc khi kinh doanh dịch vụ Game online
Lê Hải

Công văn 575/PTTH&TTĐT vừa được Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử ban hành nhằm quy định về tăng cường công tác quản lý trò chơi điện tử trên mạng.

 

Theo đó, các doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng phải tuân thủ các quy định sau:

  • Phải rà soát, bảo đảm phát hành các trò chơi theo đúng nội dung, kịch bản đã được phê duyệt;

  • Chấm dứt không phát hành trò chơi chưa được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản;

  • Tuyệt đối không được đổi thưởng, đổi tài sản ảo ra tiền mặt và các hiện vật có giá trị;

  • Thận trọng khi sử dụng hình thức thanh toán bằng thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông (thẻ cào điện thoại) để thanh toán cho trò chơi điện tử;

  • Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 11 Thông tư 24/2014/TT-BTTTT.

Công văn 575/PTTH&TTĐT được ban hành ngày 24/4/2018.

Gởi câu hỏi

413

Văn bản liên quan