05 yêu cầu bắt buộc về trình độ đối với chuyên gia trị giá hải quan

05 yêu cầu bắt buộc về trình độ đối với chuyên gia trị giá hải quan
Duy Thịnh

Quyết định 1484/QĐ-TCHQ về việc ban hành tiêu chí lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng quản lý và sử dụng chuyên gia về trị giá hải quan và chuyên gia về phân loại hàng hóa.

 

Theo đó, việc lựa chọn các chuyên gia về trị giá hải quan phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ như sau:

  • Có trình độ Đại học trở lên thuộc các ngành kinh tế, ngoại thương, quản trị kinh doanh, tài chính;

  • Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên trong lĩnh vực Trị giá Hải quan. Ưu tiên các công chức, viên chức tham gia đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm của ngành Hải quan;

  • Sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ thông dụng khác như: tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Nga...;

  • Sử dụng thành thạo máy tính, các thiết bị văn phòng và phần mềm quản lý Hải quan;

  • Độ tuổi không quá 55 đối với Nam; không quá 50 tuổi đối với Nữ. Ưu tiên những công chức, viên chức có học vị và đã từng học tập tại nước ngoài.

Xem thêm các yêu cầu khác về năng lực, kỹ năng tại Quyết định 1484/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 16/5/2018.

Gởi câu hỏi

304

Văn bản liên quan