06 chính sách mới có hiệu lực đầu tháng 11/2016

Sau đây, Thư Ký Luật xin giới thiệu những chính sách nổi bật thuộc lĩnh vực tài chính có hiệu lực từ đầu tháng 11. Cụ thể:

 

 1. Quyền sử dụng vốn trong Quản lý tài chính Công ty Mua bán nợ Việt Nam 

Theo Thông tư 134/2016/TT-BTC về Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam, Công ty được chủ động sử dụng vốn của để phục vụ các hoạt động kinh doanh như:

 • Mua nợ, tài sản cho mục đích kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật; ưu tiên tái cơ cấu, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước;
 • Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ định của cấp có thẩm quyền phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 • Sửa chữa, nâng cấp tài sản;
 • Đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động của Công ty.

Thông tư 134/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016 trở đi.

 

 

 1. Một số lưu ý trong việc đăng ký bán đấu giá cổ phần

Thông tư 115/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 196/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. Theo đó:

 • Trường hợp Ban chỉ đạo cổ phần hóa (hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa theo ủy quyền) đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) trước ngày 01/11/2016 thì doanh nghiệp cổ phần hóa tiếp tục thực hiện việc đăng ký bán đấu giá cổ phần theo hướng dẫn tại Thông tư 196/2011/TT-BTC;
 • Trường hợp đến thời điểm 01/11/2016 mà Ban chỉ đạo cổ phần hóa (hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa theo ủy quyền) chưa ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với SGDCK thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 115/2016/TT-BTC.

Thông tư 115/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2016.

 1. Hình thức rút vốn vay ODA, vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài

Thông tư 111/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/11/2016) quy định hình thức rút vốn vay ODA, vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài như sau:

 • Phương thức hỗ trợ ngân sách: Vốn ODA, vốn vay ưu đãi được giải ngân về Ngân sách Nhà nước đối với chương trình hỗ trợ ngân sách trực tiếp/ tài trợ dựa trên kết quả;
 • Tài trợ theo chương trình, dự án:
  • Thanh toán trực tiếp và thanh toán chuyển tiền;
  • Thanh toán theo thư cam kết: Theo đề nghị của bên vay, nhà tài trợ phát hành thư cam kết trả lại tiền cho Ngân hàng thương mại khoản thanh toán đã thực hiện cho nhà thầu, nhà cung cấp theo phương thức thanh toán Thư tín dụng L/C.
  • Hoàn vốn/ hồi tố: Nhà tài trợ thanh toán tiền từ khoản vốn vay vào tài khoản do bên vay chỉ định để hoàn lại các khoản chi hợp lý cho chủ dự án.
  • Tài khoản tạm ứng: Nhà tài trợ tạm ứng trước một khoản tiền, mở tài khoản riêng cho dự án tại Ngân hàng để bên vay chủ động thanh toán khoản chi tiêu thường xuyên và hợp lệ của dự án.

 

 1.  Điều kiện vay vốn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

 Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn từ nguồn vốn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia để thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ thì phải tuân thủ các quy định tại Thông tư 14/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ 01/11/2016. Cụ thể:

 • Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự, chịu trách nhiệm dân sự theo quy định;
 • Có đủ năng lực chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất thực hiện dự án;
 • Thực hiện quy định về bảo đảm tiền vay theo Điều 7 Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan;
 • Vào thời điểm đề nghị vay vốn, không có các khoản nợ đọng thuế, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Có vốn tự có tham gia thực hiện dự án tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư của dự án.

Ngoài ra, còn có 02 chính sách nổi bật thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục như:

 1.  Hướng dẫn tham gia giao thông khi thấy đèn vàng tại Thông tư 06/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (có hiệu lực từ ngày 01/11/2016)
 2.  Đánh giá học sinh tiểu học theo 03 mức tại Thông tư  22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 06/11/2016)
Gởi câu hỏi

1,184