06 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông báo 1131/TB-QLCL về danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Theo đó, danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, bao gồm:

- Về chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin:

  • Trường Đại học Trần Đại Nghĩa, dừng từ ngày 24/9/2019;

  • Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, dừng từ ngày 25/9/2019;

  • Trường Đại học Công nghiệp Vinh, dừng từ ngày 26/9/2019;

  • Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, dừng từ ngày 27/9/2019.

- Về chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C):

  • Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, dừng từ ngày 23/9/2019;

  • Trường Đại học Trần Đại Nghĩa, dừng từ ngày 24/9/2019;

  • Trường Đại học Công nghiệp Vinh, dừng từ ngày 26/9/2019;

  • Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, dừng từ ngày 27/9/2019;

  • Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, dừng từ ngày 27/9/2019.

Chi tiết xem tại Thông báo 1131/TB-QLCL ban hành từ ngày 04/10/2019.

Gởi câu hỏi

1,055

Văn bản liên quan