06 hành vi Kiểm sát viên không được làm tại phiên tòa

Ngày 20/02/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định 46/QĐ-VKSTC ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên (KSV) khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án.

 

Theo đó, tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án (gọi tắt là phiên tòa) KSV không được thực hiện những hành vi sau:

  • Không uống rượu, bia khi thực hiện nhiệm vụ hoặc trong thời gian 12 giờ trước khi tham gia phiên toà;
  • Không phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, giới tính của người tham gia, tham dự phiên toà;
  • Không được chỉ trích, miệt thị, coi thường, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người tranh tụng;
  • Không thực hiện hành vi vượt quá chức trách, nhiệm vụ của mình;
  • Không tuỳ tiện cho mượn, ghi chép, sao chụp vật chứng, tài liệu, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án, vụ việc khi chưa kết thúc phiên toà;
  • Không thực hiện những việc KSV không được làm theo quy định pháp luật.

Quyết định 46/QĐ-VKSTC có hiệu lực kể ngày ngày ký.

Gởi câu hỏi

767

Văn bản liên quan