06 nhiệm vụ trong hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển VN

06 nhiệm vụ trong hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển VN
Thu Ba

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Quyết định 647/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 được ban hành ngày 18/5/2020.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 với các nhiệm vụ chính sau:

  • Quản trị biển và đại dương, quản lý tổng hợp vùng bờ;

  • Phát triển kinh tế biển, ven biển;

  • Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển;

  • Điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển;

  • Bảo vệ môi trường biển, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

  • Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và thông tin tuyên truyền.

Chi tiết từng nhiệm vụ xem tại Quyết định 647/QĐ-TTg, có hiệu lực từ 18/5/2020.

Gởi câu hỏi

224

Văn bản liên quan