06 nội dung hợp tác quốc tế về biên phòng từ năm 2022

06 nội dung hợp tác quốc tế về biên phòng từ năm 2022
Lê Hải

Ngày 11/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam 2020 , thay thế toàn bộ Pháp lệnh Bộ đội biên phòng 1997 .

Theo đó, hợp tác quốc tế về biên phòng bao gồm các nội dung sau đây:

  • Thiết lập, phát triển quan hệ biên giới; xây dựng, mở rộng quan hệ hữu nghị với chính quyền, nhân dân, lực lượng chức năng của nước có chung đường biên giới và các quốc gia khác; phát triển quan hệ với các tổ chức quốc tế có liên quan;

  • Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về biên phòng; thiết lập, thực thi cơ chế hợp tác biên phòng song phương, đa phương theo quy định của pháp luật;

  • Đàm phán, giải quyết các vấn đề, vụ việc về biên giới, cửa khẩu; tuần tra biên giới; kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, qua lại biên giới theo quy định của pháp luật; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật;

  • Đấu tranh ngăn chặn mọi hành động làm phương hại đến quan hệ biên giới giữa Việt Nam với các nước;

  • Phòng, chống, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, biến đổi khí hậu, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn;

  • Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về biên phòng, chuyển giao trang bị, khoa học và công nghệ để tăng cường năng lực thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Chi tiết xem tại Luật Biên phòng Việt Nam 2020 có hiệu lực từ 01/01/2022.

Gởi câu hỏi

134

Văn bản liên quan