06 nội dung tổ chức hoạt động thể dục, thể thao HSSV trong cơ sở GDNN

06 nội dung tổ chức hoạt động thể dục, thể thao HSSV trong cơ sở GDNN
Lê Trang

Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được ban hành ngày 30/12/2019.

Theo đó, Thông tư này quy định việc tổ chức hoạt động thể dục, thể thao học sinh, sinh viên gồm 06 nội dung sau:

  • Hướng dẫn ngoại khóa HSSV các môn thể dục, thể thao, trò chơi vận động, trò chơi trí tuệ theo điều kiện của từng cơ sở GDNN;

  • Khuyến khích, động viên HSSV tự luyện tập ngoài giờ các môn thể dục, thể thao theo sở thích và phù hợp với điều kiện của từng cá nhân;

  • Luyện tập, thi đấu các môn thể dục, thể thao;

  • Tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục, thể thao nhằm trao đổi, phổ biến kiến thức, kỹ năng, thái độ và kinh nghiệm về tập luyện thể dục, thể thao, giữ gìn sức khỏe đối với HSSV;

  • Tổ chức cho HSSV giáo dục nghề nghiệp tham gia các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới;

  • Các nội dung hoạt động thể dục, thể thao khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Xem thêm tại: Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 08/02/2020.

Gởi câu hỏi

127

Văn bản liên quan