07 hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ trong CSGD nghề nghiệp

07 hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ trong CSGD nghề nghiệp
Thu Ba

Bộ LĐTBXH vừa ban hành Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH quy định tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, các hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm có:

  • Tổ chức phòng đọc, nghiên cứu, tìm hiểu thông qua các hệ thống sách, báo, tạp chí, internet và các phương tiện thông tin, truyền thông khác;

  • Tổ chức các câu lạc bộ cho HSSV tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng, sáng tác văn học, âm nhạc, hội họa, sân khấu, điện ảnh và các lĩnh vực nghệ thuật khác;

  • Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hiến máu nhân đạo, hoạt động tình nguyện và bảo vệ môi trường;

  • Tổ chức cho HSSV nghe báo cáo thời sự, chính trị, xã hội, sinh hoạt tư tưởng chính trị, cập nhật thông tin, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các lĩnh vực chính trị, xã hội;

Xem thêm các hình thức khác tại Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 08/02/2019.

Gởi câu hỏi

310

Văn bản liên quan