07 kênh tiếp nhận tin tố giác tội phạm của cơ quan điều tra VKSTC

07 kênh tiếp nhận tin tố giác tội phạm của cơ quan điều tra VKSTC
Đoan Trinh

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quy chế mới về tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (CQĐT VKSTC) tại Quyết định 565/QĐ-VKSTC.

 

Theo Quy chế, có 07 cách thức mà CQĐT VKSTC tiếp nhận, thu thập nguồn tin về tội phạm, bao gồm:

  • Lập “Hòm thư tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm” tại trụ sở: Cơ quan điều tra VKSTC, Đại diện Thường trực và phòng nghiệp vụ tại các khu vực;

  • Lập “Hộp thư điện tử tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm”;

  • Lập đường dây nóng tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm;

  • Tổ chức công tác trực ban hình sự tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố;

  • Theo dõi, thu thập tin báo tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng;

  • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận, thu thập nguồn tin tội phạm;

  • Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác để tiếp nhận, thu thập nguồn tin tội phạm.

Quyết định 565/QĐ-VKSTC có hiệu lực từ 01/01/2018, thay thế Quyết định 116/2011/QĐ-VKSTC-C6.

Gởi câu hỏi

438