09 nhiệm vụ trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Ngành y tế 2021

09 nhiệm vụ trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Ngành y tế 2021
Đức Thảo

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Chỉ thị 03/CT-BYT phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Ngành y tế 2021.

Theo đó, để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong thiên tai (nếu có) và làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau thiên tai, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị các đơn vị thuộc BYT khẩn trương thực hiện tốt những nội dung cụ thể như sau:

  • Tiếp tục quán triệt Luật Phòng, chống thiên tai, Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho các cấp ủy Đảng trực thuộc, công chức, viên chức, người lao động Ngành y tế;

  • Tăng cường kết hợp quân dân y trong ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phân công nhiệm vụ cụ thể trước, trong và sau thiên tai;

  • Tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và phụ nữ có thai, quản lý các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính; các cơ sở y tế cần sớm đưa vào hoạt động để chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng thiên tai;

  • Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực cấp cứu ngoại viện, trực hậu cần và báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định; duy trì nhiều hình thức thông tin liên lạc để không để xảy ra mất liên lạc trong thiên tai;

  • ...

Chi tiết xem tại Chỉ thị 03/CT-BYT, có hiệu lực từ 23/02/2021.

Gởi câu hỏi

65

Văn bản liên quan