09 tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 

Theo đó, căn cứ vào nội dung 09 của tiêu chí dưới đây để làm cơ sở đánh giá công nhận đạt từng tiêu chí huyện nông thôn mới và xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016:

  • Tiêu chí Quy hoạch;
  • Tiêu chí Giao thông;
  • Tiêu chí Thủy lợi;
  • Tiêu chí Điện;
  • Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục;
  • Tiêu chí Sản xuất;
  • Tiêu chí Môi trường;
  • Tiêu chí An ninh, trật tự xã hội;
  • Tiêu chí Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Đối với các huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trước thời điểm Thông tư 35 có hiệu lực thi hành thì được bảo lưu kết quả công nhận; việc xét công nhận lại huyện đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện theo quy định tại Thông tư 35 và các văn bản khác có liên quan.

Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 08/02/2017.

Gởi câu hỏi

1,188

Văn bản liên quan