10 Nghị định, Thông tư mới sắp được ban hành

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 65/QĐ-TTg về danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

 

Theo đó, phân công các Bộ, ngành liên quan xây dựng các Nghị định, Thông tư mới hướng dẫn các Luật, Nghị quyết. Cụ thể:

Xem chi tiết Quyết định 65/QĐ-TTg ban hành ngày 18/01/2017.

Gởi câu hỏi

239

Văn bản liên quan