10 nhiệm vụ của khoa/bộ phận Dinh dưỡng trong bệnh viện từ 01/01/2021

10 nhiệm vụ của khoa/bộ phận Dinh dưỡng trong bệnh viện từ 01/01/2021
Lê Vy

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 18/2020/TT-BYT quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

Theo đó, từ ngày 01/01/2021, khoa Dinh dưỡng hoặc bộ phận Dinh dưỡng trong bệnh viện sẽ có 10 nhiệm vụ (theo quy định hiện hành tại Thông tư 08/2011/TT-BYT thì khoa Dinh dưỡng chỉ có 06 nhiệm vụ), bao gồm:

  • Tham mưu cho lãnh đạo bệnh viện về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện;

  • Xây dựng, triển khai quy trình kỹ thuật chuyên môn về dinh dưỡng lâm sàng trong bệnh viện;

  • Tổ chức thực hiện các hoạt động khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh;

  • Tổ chức xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho người bệnh điều trị nội trú trong bệnh viện;

  • Phối hợp với các khoa lâm sàng chỉ định chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh bị suy dinh dưỡng nặng, người bệnh được phân cấp chăm sóc cấp I;

  • Quản lý thực phẩm, chế biến, cung cấp chế độ dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh tại giường bệnh. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong bệnh viện;

  • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về hoạt động dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng và trong bệnh viện;

  • ...

Chi tiết xem tại Thông tư 18/2020/TT-BYT có hiệu lực từ 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

148

Văn bản liên quan