10 nội dung hoạt động đối ngoại của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 18/11/2020

10 nội dung hoạt động đối ngoại của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 18/11/2020
Thùy Trâm

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 3767/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ GDĐT.

Theo đó, các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GDĐT tiến hành các hoạt động đối ngoại sau đây với các tổ chức và cá nhân có liên quan:

  • Xây dựng kế hoạch hằng năm về hoạt động đối ngoại và điều phối hoạt động đối ngoại;

  • Đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế;

  • Triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch và hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ;

  • Vận động, điều phối nguồn tài trợ của nước ngoài, bao gồm nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài và nguồn tài trợ cho các hoạt động hợp tác quốc tế nằm trong các chương trình, dự án do bộ, ngành khác hoặc đối tác nước ngoài chủ trì quản lý thuộc lĩnh vực GDĐT;

  • Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, họp, gặp mặt, tiếp xúc, hội thảo, diễn đàn, triển lãm có sự tham gia hoặc tài trợ của đối tác nước ngoài;

  • Đón, tiễn và làm việc với đối tác nước ngoài (đoàn vào);

  • Tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài (đoàn ra);

  • Giao dịch với đối tác nước ngoài bằng văn bản;

  • Lễ tân đối ngoại;

  • Khen thưởng các tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

Chi tiết xem tại Quyết định 3767/QĐ-BGDĐT, có hiệu lực từ 18/11/2020.

Gởi câu hỏi

70

Văn bản liên quan