100% CBCCVC cơ quan BHXH phải cài đặt ứng dụng BHXH số (VssID)

100% CBCCVC cơ quan BHXH phải cài đặt ứng dụng BHXH số (VssID)
Thu Ba

Ngày 25/11/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 3717/BHXH-CNTT gửi đến các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số.

Theo đó, để đẩy mạnh việc ứng dụng VssID trong phạm vi cả nước, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam triển khai thực hiện các nội dung sau:

  • Phổ biến, quán triệt và yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đăng ký tài khoản giao dịch điện tử; thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân; đánh giá, tham gia góp ý về ứng dụng VssID;

  • Xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động truyền thông, các đợt tuyên truyền cao điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác;

  • Khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể hướng dẫn người dân đăng ký giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH và sử dụng VssID;

  • Thông báo bằng văn bản với Sở Y tế và các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn về việc Bộ Y tế và BHXH Việt Nam thống nhất thí điểm sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID;

  • …..

Chi tiết xem thêm tại: Công văn 3717/BHXH-CNTT và các phụ lục ban hành kèm theo, được ban hành ngày 25/11/2020.

Gởi câu hỏi

221

Văn bản liên quan