100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ

100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ
Thanh Lâm

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Chỉ thị 32/CT-TTg nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

  • Hàng năm, 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đối với khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ cao thì tổ chức thực tập phương án chữa cháy có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất mỗi năm 01 lần;

  • Củng cố, xây dựng mới lực lượng dân phòng, bảo đảm các chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy,...xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC;

  • Xây dựng quy định, biện pháp cụ thể xử lý đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu,...nhưng không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC;

  • Trong quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liên kế,...cần chú ý đến các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC.

Xem thêm tại Chỉ thị 32/CT-TTg được ban hành ngày 05/12/2018.

Gởi câu hỏi

221

Văn bản liên quan