13 VBPL thường áp dụng trong kiểm sát các vụ án tranh chấp HĐ tín dụng

13 VBPL thường áp dụng trong kiểm sát các vụ án tranh chấp HĐ tín dụng
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Hướng dẫn 29/VKSTC hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại.

Theo đó, khi nghiên cứu, kiểm sát việc giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, ngoài những văn bản Luật cơ bản là Luật Các tổ chức tín dụng và Bộ luật Dân sự, cần phải nghiên cứu kỹ những văn bản dưới luật thường được áp dụng để giải quyết dưới đây:

Chi tiết xem tại Hướng dẫn 29/VKSTC, ban hành ngày 25/9/2020.

Gởi câu hỏi

155

Văn bản liên quan