4 trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên từ 01/07/2020

4 trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên từ 01/07/2020
Lê Hải

Luật Lực lượng dự bị động viên được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019.

Theo đó, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 đã quy định 04 trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên bao gồm:

  • Khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ;

  • Khi thi hành lệnh thiết quân luật;

  • Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp;

  • Để phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm.

Ngoài ra, Luật này cũng quy định, khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ thì Thủ tướng sẽ quyết định số lượng quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị huy động ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xem chi tiết các quy định khác tại Luật lực lượng dự bị động viên 2019 có hiệu lực từ 01/07/2020.

Gởi câu hỏi

486

Văn bản liên quan